Hämtar information

Grönt kort

Grönt kort är ett bevis på att bilen är försäkrad i Sverige. Grönt kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av gröna kortavtalet.

Bilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs. I vissa länder behöver man dock ha med sig ett grönt kort. Och det kan vara bra att ha med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till försäkring för Saab.

Beställ grönt kort i god tid innan resan. Det kan vara bra att ta med en skadeanmälan på engelska, skriv ut denna blankett eller ring oss så kan vi skicka en till dig.

Särskilda regler i vissa länder

Kosovo och Iran

Gröna kort gäller inte för Kosovo eftersom landet inte är medlemsstat i FN. Den svenska trafikförsäkringen gäller alltså inte, vilket innebär att du måste köpa en särskild gränsförsäkring (Frontier Insurance) vid gränsen till Kosovo.

Från och med 1 januari 2024 är Iran inte med i gröna kort-systemet. Din bilförsäkring gäller inte för någon typ av skada som inträffar i Iran. 

Ryssland och Belarus

Från och med 15 mars 2022 gäller inte grönt kort för Ryssland eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Landskoderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är därför överkryssade på kortet. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i dessa två länder. 

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 15 mars måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) för fordonet vid gränsövergången. En gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men den gäller inte för skador på själva fordonet.

För dig som har hus- eller släpvagn

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador som husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det gröna Kortet.

I dessa länder behöver du grönt kort
Albanien Moldavien Tunisien
Azerbajdzjan Montenegro Turkiet
Bosnien-Hercegovina Nord­makedonien Ukraina
Israel Storbritannien och Nordirland  
Marocko    

Försäkring för din Saab | If Skadeförsäkring AB